Bảng báo giá Apple79.VN

Giá Apple79- 07/04

LH: 0826599999 (THUẬN)

(Vẫn bán bình thường. Anh chị ở tỉnh liên hệ chành xe còn nhận hàng bên em vẫn gửi nhé). 

 

PHỤ KIỆN NEW CHƯA ACTIVE: 

Lấy 5c phụ kiện/loại giảm 50k.

 

- Tai nghe Airpods 2 có dây = 3.050 (Mỹ)

- Tai nghe Airpods Pro = 5.550 (ZP)

 

✵ • ✵ • ✵ • ✵ • ✵ •✵ •✵ •✵ •✵ •✵

🍏 iPhone 11 (1 sim):

11 64G ĐEN = 16.400 (LL)

11 64G ĐỎ = 16.400 (LL)

11 64G VÀNG = 16.600 (LL)

11 64G TÍM = 16.400 (LL)

11 64G XANH = 16.800 (LL)

 

11 64G ĐEN = 15.400 (LL Acti T1)

11 64G ĐEN = 15.500 (LL Acti T2)

11 64G ĐỎ = 15.500 (LL Acti T2)

11 64G TÍM = 15.500 (LL Acti T2)

==========

11 128G ĐEN = 17.900 (LL)

11 128G VÀNG = 17.500 (LL)

11 128G XANH = 17.900 (LL)

==========

11 256G TRẮNG = 20.700 (VN)

 

✵ • ✵ • ✵ • ✵ • ✵ •✵ •✵ •✵ •✵ •✵

🍏 iPhone 11 Pro (1 sim LL):

Pro 64G Gray = 22.400 (LL)

Pro 64G Silver = 23.400 (LL)

Pro 64G Gold = 23.400 (LL)

Pro 64G Green = 23.400 (LL)

 

Pro 64G Gold = 22.200 (LL Acti T12)

Pro 64G Green = 22.400 (LL Acti T1)

==========

Pro 256G Gray = 27.000 (LL)

Pro 256G Gold = 27.500 (LL)

Pro 256G Green = 27.600 (LL)

 

Pro 256G Gray = 26.000 (LL Acti T1)
Pro 256G Silver = 26.500 (LL Acti T2)

Pro 256G Gold = 26.400 (LL Acti T12)

Pro 256G Green = 26.500 (LL Acti T1)

 

————————————

🍏 iPhone 11 Pro Max (1 sim LL):

Pro Max 64G Gray = 25.250 (LL)

Pro Max 64G Green = 25.500 (LL)

 

Pro Max 64G Gold = 24.600 (LL Acti T1)

Pro Max 64G Gold = 24.700 (LL Acti T2)

Pro Max 64G Green = 24.600 (LL Acti T1)

Pro Max 64G Green = 24.700 (LL Acti T2)

==========

Pro Max 256G Gray = 28.600 (LL)

Pro Max 256G Green = 29.000 (LL)

Pro Max 256G Gold = 29.000 (LL)

Pro Max 256G Silver = 29.200 (LL)

 

Pro Max 256G Silver = 28.100 (LL Acti T1)

==========

Pro Max 512G Gray = 30.600 (LL)

Pro Max 512G Green = 31.200 (LL TBH Fullbox)

 

Pro Max 512G Gold = 30.500 (LL Acti T2)

 

————————————

🍏 iPhone XS Max (1 sim):

XS Max 64G Gray = 18.200 (LL)

XS Max 64G Gold = 19.000 (LL)

XS Max 64G Gold = 17.400 (VN TBH Fullbox)

==========

XS Max 256G Gray = 19.200 (LL)

==========

XS Max 512G Gray = 19.500 (LL Acti T3)

 

————————————

 🍏 iPhone XR (LL):

XR 64G Gray = 12.300 (LL Acti T2)

XR 64G Gray = 12.400 (LL Acti T3)

==========

XR 128G TRẮNG = 13.800 (LL Acti T2)

XR 128G ĐỎ = 13.800 (LL Acti T2)

XR 128G CAM = 13.500 (LL Acti T10)

XR 128G XANH = 13.800 (LL Acti T2)

 

————————————

🍏 iPhone X CHUẨN (LL):

X 256G Silver hàng chuẩn = 15.200 (LL)

 

————————————

🍏 iPhone X CPO (LL):

X 64G Silver = 11.800 (LL CPO) 

==========

X 256G Silver = 12.600 (LL CPO)

 

————————————

🍏 iPhone 8 Plus (LL):

8+ 64G Gray = 12.500 (LL)

8+ 64G Gold = 12.650 (LL)

==========

8+ 128G Gold = 14.000 (LL)

==========

8+ 256G Silver = 14.400 (LL)

8+ 256G Gold = 14.700 (LL)

 

————————————

🍏 iPhone 8 (LL):

8 64G Gray = 10.000 (LL)

 

✵ • ✵ • ✵ • ✵ • ✵ •✵ •✵ •✵ •✵ •✵ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🖥LIST MACBOOK CHƯA ACTIVE NEW SEAL ZIN: 

(Macbook bao chưa active & ngoại hình. KHÔNG bao đủ Active 12 tháng của Apple) 

 

★ MacBook Air 13" 2019 (LL)

MVFH2 (128G Gray) = 22.300 (LL)

 

———————————

★ MacBook Pro 16”  2019 (LL): 

MVVK2 (1TB Gray) = 59.900 (LL)

 

———————————

★ MacBook Pro 13" 2019:

MUHN2 (1.4GHz) (128G Gray) = 28.800 (LL) 

==========

MUHP2 (1.4GHz) (256G Gray) = 33.900 (SA/A)

 

———————————

★ MacBook Air 13" 2017 (SA/A):

MQD32 (128G Silver) = 18.500 (SA/A)

 

✵ • ✵ • ✵ • ✵ • ✵ •✵ •✵ •✵ •✵ •✵ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌LIST IPAD NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE NEW: 

 

★ iPad Pro 11” (2020) Wi-Fi (ZP):

256G Gray = 21.900 (ZP)

256G Silver = 21.900 (ZP)


————————————

★ iPad Air 3 10.5” (2019) 4G (ZP):

256G Gold = 17.500 (ZP)


————————————

★ iPad Pro 11” (2018) Wi-Fi (LL):

64G Gray = 17.700 (LL)

64G Silver = 17.700 (LL)

==========

256G Gray = 21.000 (LL)

256G Silver = 21.000 (LL)


————————————

★ iPad Mini 5 (2019) Wi-Fi (LL):

256G Gray = 12.800 (LL)

 

✵ • ✵ • ✵ • ✵ • ✵ •✵ •✵ •✵ •✵ •✵ 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📌LIST APPLE WATCH NGUYÊN SEAL CHƯA ACTIVE NEW: 

 

- Dây zin APPLE WATCH bản THÉP MÀU VÀNG 44mm fullbox giá 2.800

 

⌚️Series 5 LTE 44mm:

MWWL2 (Mặt THÉP ĐEN 44/dây THÉP ĐEN) = 18.800 (J/A e-sim OK)

MWWJ2 (Mặt THÉP VÀNG 44/dây THÉP VÀNG) = 19.200 (J/A e-sim OK)

==========

MWW52 (Mặt THÉP VÀNG 44/dây CAO SU HỒNG) = 15.000 (LL)

==========

MWW12 (Mặt nhôm đen 44/dây CAO SU ĐEN) = 10.200 (LL)

 

———————————

⌚️Series 5 LTE 40mm:

MWX72 (Mặt THÉP VÀNG 40/dây THÉP VÀNG) = 18.400 (J/A e-sim OK)

 

———————————

⌚️Series 5 GPS 44mm (LL):

MWVF2 (Mặt nhôm đen 44/dây CAO SU ĐEN) = 9.700 (LL)

 

———————————

⌚️Series 5 GPS 40mm:

MWV82 (Mặt nhôm đen 40/dây CAO SU ĐEN) = 8.900 (ZA)

MWV82 (Mặt nhôm đen 40/dây CAO SU ĐEN) = 9.000 (LL)

MWV62 (Mặt nhôm trắng 40/dây CAO SU TRẮNG) = 9.600 (LL)

MWV72 (Mặt nhôm VÀNG 40/dây CAO SU HỒNG) = 9.600 (LL)

 

———————————

⌚️Series 4 LTE 44mm (ZA):

MTX52 (Mặt thép VÀNG 44/dây THÉP VÀNG) = 16.000 (ZA e-sim OK)

 

———————————

⌚️Series 3 GPS 42mm:

MTF32 (Mặt nhôm đen 42/dây CAO SU ĐEN) = 6.050 (J/A)

 

———————————

⌚️Series 3 LTE 38mm (CH CPO NEW):

FQQG2 (Mặt nhôm vàng 38/dây CAO SU HỒNG) = 6.350 (CH CPO)

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

* Máy new chưa Active bao test 3 ngày kể từ ngày active.

* Máy new Active rồi bao test 7 ngày kể từ ngày bán.

 

Tất cả các máy 1 sim (XS/XS Max/11/11 Pro/11 Pro Max) đều add được e-sim.