Bảng báo giá Apple79.VN - 23/03

MÁY MỚI

HÀNG CHƯA ACTIVE:

 

HÀNG ACTIVE RỒI:

TÊN SẢN PHẨM GIÁ SỈ   TÊN SẢN PHẨM GIÁ SỈ
Airpods (ZA) 4.100   iPhone XS- 64 Silver (LL) (T10) 21.900
✏️Pencils 1 (AM) 2.250      
✏️Pencils 2 (ZA) 3.250   iPhone XS Max (1 sim) 64 Silver (LL) (T2) 23.700
⌨️Keyboard iPad 12.9” (2018) (ZA) 5.700   iPhone XS Max (1 sim) 512 Gold (LL) (T3) 28.300
         
Rolex Datejust 41 Stainless Steel 126333 (18K Yellow Gold) (LL) 10,500$   iPhone XS Max (1 sim) 512 Gray (LL) (T2) (Lock) 22.900
         
AW S4-44mm LTE MTUW2 (Gray/Black Band) (LL) 11.400   iPhone X -64 Silver (LL) (T6) 17.800
AW S4-44mm LTE MTUU2 (Silver/White Band) (LL) 11.200   iPhone X -64 Gray (LL) (T6) 17.600
AW S4-44mm LTE MTXA2 (Silver/Sunmit White Nike) (LL) 11.400   iPhone X -256 Gray (LL) (T7) 21.100
         
AW S4-40mm LTE MTUN2 (Black Stainless Steel/ Black Band) (LL) 15.600   iPhone 8 Plus 64 Gray (LL) (T2) 16.100
AW S4-40mm LTE MTUD2 (Silver/White Band) (LL) 11.600      
AW S4-40mm LTE MTUG2 (Gray/Black Band) (LL) 11.500   Pro 11" 4G 64 Silver (J) (T3) 20.600
AW S4-40mm LTE MTUJ2 (Gold/Pink Band) (LL) 11.800   Pro 11" 4G 64 Silver (LL) (T2) 20.900
AW S4-40mm LTE MTUF2 (Silver/Seashell Loop) (LL) 11.600   Pro 11" 4G 64 Gray (LL) (T2) 20.900
         
AW S4-44mm GPS MU6D2 (Gray/Black Band) (LL) 10.200      
AW S4-44mm GPS MU6D2 (Gray/Black Band) (ZP) 10.100      
AW S4-44mm GPS MU6A2 (Silver/White Band) (LL) 10.000      
AW S4-44mm GPS MU7H2 (Silver/White Loop) (LL) 10.200      
         
AW S4-40mm GPS MU682 (Gold/Pink Band) (LL) 10.300      
AW S4-40mm GPS MU662 (Gray/Black Band) (LL) 10.200      
AW S4-40mm GPS MU642 (Silver/White Band) (LL) 10.200      
         
iPhone XS - 64 Gold (ZP) 23.000      
iPhone XS - 64 Gold (LL) (TBH) 22.400      
iPhone XS - 256 Gold (LL) 26.000      
iPhone XS - 512 Gold (LL) (TBH) 27.000      
         
iPhone XS Max (2 sim) 64 Silver (ZA) 27.000      
iPhone XS Max (2 sim) 64 Gray (ZA) 27.000      
iPhone XS Max (2 sim) 64 Gold (ZA) 27.100      
         
iPhone XS Max (1 sim) 64 Gold (LL) 25.100      
iPhone XS Max (1 sim) 256 Gray (LL) (TBH) 25.800      
iPhone XS Max (1 sim) 256 Gold (LL) 28.000      
iPhone XS Max (1 sim) 512 Gold (LL) 29.200      
iPhone XS Max (1 sim) 512 Gold (LL) (TBH) 28.500      
         
iPhone XR (2 Sim) 128 Blue (ZA) 19.600      
         
iPhone XR (1 sim) 64 RED (LL) 17.100      
iPhone XR (1 sim) 64 Black (LL) 16.900      
iPhone XR (1 sim) 64 Blue (LL) 16.900      
iPhone XR (1 sim) 64 Coral (LL) 16.900      
iPhone XR (1 sim) 128 Black (LL) 18.300      
         
iPhone X - 64 Silver (ZP) 19.100      
iPhone X - 64 Gray (LL) 19.500      
         
iPhone 8 Plus 64 RED (KH) (TBH) 15.400      
iPhone 8 Plus 64 RED (EU) 16.900      
iPhone 8 Plus 64 Gray (EU) 16.900      
iPhone 8 Plus 64 Gray (LL) 17.000      
iPhone 8 Plus 64 Gold (LL) 17.100      
         
iPhone 8 - 64 Gold (LL) 14.100      
         
iPhone 6S Plus 64 Rose (LZ CPO) 8.900      
         
Mini 4 4G 128 Gold (TH) 12.400      
         
Gen 6 Wifi 32 Silver (LL) 7.300      
Gen 6 Wifi 32 Gray (LL) 7.300      
Gen 6 Wifi 32 Gold (LL) 7.400      
Gen 6 Wifi 128 Gold (LL) 9.700      
         
Gen 6 4G 32 Silver (LL) 10.200      
Gen 6 4G 32 Gray (LL) 10.200      
Gen 6 4G 32 Gold (LL) 10.300      
         
Pro 10.5 Wifi 64 Gray (LL) 13.500      
Pro 10.5 Wifi 256 Gray (LL) 15.900      
         
Pro 12.9 4G (2017) 256 Gray (LL) 19.600      
Pro 12.9 4G (2017) 512 Gold (LL) 21.900      
         
Pro 12.9 Wifi (2018) 256 Silver (LL) 26.100      
Pro 12.9 Wifi (2018) 256 Gray (LL) 26.100      
         
Pro 12.9 4G (2018) 256 Silver (LL) 29.100      
Pro 12.9 4G (2018) 256 Gray (LL) 29.100      
Pro 12.9 4G (2018) 512 Silver (LL) 33.100      
Pro 12.9 4G (2018) 512 Gray (LL) 33.100      
Pro 12.9 4G (2018) 1TB Gray (LL) 37.100      
         
Pro 11" Wifi (2018) 64 Silver (LL) 18.200      
Pro 11" Wifi (2018) 64 Gray (LL) 18.200      
Pro 11" Wifi (2018) 256 Silver (LL) 21.600      
Pro 11" Wifi (2018) 512 Silver (LL) 25.600      
Pro 11" Wifi (2018) 1T Silver (LL) 30.600      
         
Pro 11" 4G (2018) 64 Silver (LL) 22.000      
Pro 11" 4G (2018) 64 Gray (LL) 22.000      
         

MÁY CŨ (Check Ok, Test 7 ngày, BH 1 tháng, Only máy)

       
iPhone XS Max (1sim) 64 Silver (LL) (T10) (Likenew,Full box) 23.000      
iPhone XS Max (1sim) 512 Silver (LL) (like new) 25.300      
         
iPhone XS 256 Silver (LL) (T1) (Like new) 23.900      
         
iPhone XR 128 Black (LL) (T1) (98%) 15.300      
         
Pro 12.9 (2015) 4G 128 Gold (ZP) 11.600