Bảng báo giá Apple79.VN - 23/08

MÁY MỚI

HÀNG CHƯA ACTIVE:

 

HÀNG ACTIVE RỒI:

TÊN SẢN PHẨM  GIÁ SỈ    TÊN SẢN PHẨM GIÁ SỈ
🎧Airpods 2 (sạc có dây) (ZP) 3,380   Macbook Pro 13" (2019) MUHN2 (128G Gray) (LL) (T7) 29,600
🎧Airpods 2 (sạc không dây) (ZP) 4,000      
Apple TV 64GB 4K (LL) 4,300   iPhone XR (1 Sim) 128 Black (LL) (T6) 16,500
🐭Mouse 2 White (LL) 1,650   iPhone XR (1 Sim) 128 White (LL) (T6) 16,500
Keyboard  iPad 10.5” & Air 3 (LL) 2,850   iPhone XR (1 Sim) 128 White (LL) (T7) 16,600
Keyboard  iPad 12.9“ (2018) (LL) 4,950      
Keyboard  iPad 11" (LL) 4,700   iPhone XS (1 sim) 64 Gold (LL) (T7) 20,400
      iPhone XS (1 sim) 256 Silver (LL) (T7) 23,100
Imac Retina 5K (2019) MRQY2 (i5/3.0/8G/1TB FD/570X 4G) (ZP) 43,400      
Imac Retina 5K (2019) MRR02 (i5/3.1/8G/1TB FD/575X 4G) (ZP) 48,300   iPhone XS Max (1sim) 64 Gray (LL) (T6) 21,700
Imac Retina 5K (2019) MRR12 (i5/3.7/8G/2TB FD/580X 8G) (ZP) 55,300      
      iPhone XS Max (1sim) 512 Silver (LL) (T4) 25,800
Imac Retina 4K (2019) MRT32 (i3/3.6/8G/1TB/555X 2G) (ZP) 31,500   iPhone XS Max (1sim) 512 Gray (LL) (T7) 26,100
Imac Retina 4K (2019) MRT42 (i5/3.0/8G/1TB FD/560X 4G) (ZP) 36,500   iPhone XS Max (1sim) 512 Gold (LL) (Chữ đỏ) 25,100
         
Imac Retina 5K (2017) MNEA2 (i5/3.5/8G/1TB FD/575 4G) (ZP) 46,100   iPhone XS Max (1sim) 64 Gold (LL) (T7/2021) (Lock) 16,600
      iPhone XS Max (1sim) 256 Gold (LL) (T11) (Lock) 16,900
Macbook Air 13" (2019) MVFH2 (128G Gray) (LL) 26,900      
Macbook Air 13" (2019) MVFM2 (128G Gold) (SA VN) 27,400   Gen 6 (2018) 4G 32 Silver (LL) (T5) 7,900
Macbook Air 13" (2019) MVFM2 (128G Gold) (LL) 27,000      
Macbook Air 13" (2019) MVFN2 (256G Gold) (LL) 32,100   Pro 11" 4G 64 Silver (J) (T2) 18,800
Macbook Air 13" (2019) MVFJ2 (256G Gray) (ZP) 31,600   Pro 11" 4G 64 Gray (J) (T3) 18,900
      Pro 11" 4G 64 Gray (LL) (T5) 19,100
Macbook Pro 13" (2019) MUHQ2 (128G Silver) (SA VN) 32,900   Pro 11" 4G 1TB Silver (J) (T8) 27,600
Macbook Pro 13" (2019) MUHN2 (128G Gray) (SA VN) 32,900      
Macbook Pro 13" (2019) MUHR2 (256G Silver) (SA VN) 37,300   Pro 12.9 (2018) 4G 64 Gray (LL) (T7) 20,900
Macbook Pro 13" (2019) MUHP2 (256G Gray) (SA VN) 37,300      
Macbook Pro 13" (2019) MUHP2 (256G Gray) (LL) 36,100      
         
Macbook Air 13" (2018) MREF2 (256G Gold) (ZP) 29,400      
Macbook Air 13" (2018) MREF2 (256G Gold) (LL) 29,500      
Macbook Air 13" (2017) MQD32 (128G Silver) (Philippin) 19,500      
         
Macbook Air 12" (2018) MRQN2 (256G Gold) (LL) 23,100      
         
AW S4-44mm LTE MTV42 (Mặt thép trắng/dây thép trắng) (LL) 19,900      
AW S4-44mm LTE MTUU2 (Silver/White Band) (LL) 9,950      
AW S4-44mm GPS MU6D2 (Gray/Black Band) (LL) 9,450      
         
AW S4-40mm GPS MU642 (Silver/White Band) (LL) 9,000      
AW S4-40mm GPS MU652 (Silver/White Loop) (LL) 9,000      
AW S4-40mm GPS MU682 (Gold/Pink Band) (LL) 9,000      
AW S4-40mm GPS MU692 (Gold/Pink Loop) (LL) 9,100      
         
AW S3-42mm GPS MTF32 (Gray/Black Band) (LL) 6,350      
AW S3-38mm GPS MTEY2 (Silver/White Band) (LL) 5,800      
         
iPhone XR (1 Sim) 128 Black (LL) 17,500      
iPhone XR (1 Sim) 128 White (LL) 17,400      
iPhone XR (1 Sim) 128 White (LL) (TBH) 16,900      
iPhone XR (1 Sim) 128 Coral (LL) 17,400      
         
iPhone XR (1 Sim) 256 Yellow (LZ E-sim OK) 18,400      
iPhone XR (1 Sim) 256 Blue (LZ E-sim OK) 18,400      
iPhone XR (1 Sim) 256 Coral (LL) 18,300      
         
iPhone XS (1 sim) 64 Gray (LL) 21,300      
iPhone XS (1 sim) 64 Gold (LL) 21,300      
iPhone XS (1 sim) 256 Silver (LL) 25,200      
iPhone XS (1 sim) 256 Gray (LL) 25,100      
iPhone XS (1 sim) 256 Gold (LL) 25,300      
         
iPhone XS (1 sim) 64 Gray (LL) (TBH) 20,800      
iPhone XS (1 sim) 64 Gold (LL) (TBH) 20,800      
iPhone XS (1 sim) 256 Silver (LL) (TBH) 24,700      
iPhone XS (1 sim) 256 Gray (LL) (TBH) 24,400      
iPhone XS (1 sim) 256 Gold (LL) (TBH) 24,700      
         
iPhone XS Max (2 sim) 64 Gold (ZA) 26,100      
iPhone XS Max (2 sim) 256 Gold (ZA) 28,600      
         
iPhone XS Max (1 sim) 64 Gray (LL) 22,400      
iPhone XS Max (1 sim) 64 Silver (LL) 23,600      
iPhone XS Max (1 sim) 64 Gold (LL) 23,400      
iPhone XS Max (1 sim) 64 Gold (LL) (Quốc tế bao esim) 23,900      
         
iPhone XS Max (1 sim) 256 Silver (Canada E-sim OK) 25,000      
iPhone XS Max (1 sim) 256 Silver (LL) 25,200      
iPhone XS Max (1 sim) 256 Gray (LL) 24,650      
iPhone XS Max (1 sim) 256 Gold (LL) 25,700      
         
iPhone XS Max (1 sim) 512 Silver (LL) 27,300      
iPhone XS Max (1 sim) 512 Gray (LL) 27,200      
iPhone XS Max (1 sim) 512 Gold (LL) 27,350      
         
iPhone XS Max (1 sim) 64 Silver (LL) (TBH) 23,100      
iPhone XS Max (1 sim) 512 Gray (LL) (TBH) 26,600      
iPhone XS Max (1 sim) 512 Silver (LL) (TBH) 26,700      
         
iPhone XS Max (1 sim) 64 Gold (LL) (Lock) 16,700      
         
iPhone X - 64 Gray (LL) (TBH) 17,600      
iPhone X - 256 Silver (LL) (TBH) 20,500      
iPhone X - 256 Gray (LL) 21,000      
iPhone X - 256 Gray (LL) (TBH) 20,300      
         
iPhone 8 Plus 64 RED (Úc) 16,100      
         
iPhone 7 Plus 32 Black (ZA) 12,100      
iPhone 7 Plus 32 Gold (ZA) 12,000      
iPhone 7 Plus 32 Rose (ZA) 11,900      
         
iPhone 7 - 32 Black (LL) 8,600      
         
Gen 6 Wifi (2018) 128 Silver (LL) 8,900      
Gen 6 Wifi (2018) 128 Gray (LL) 8,800      
Gen 6 Wifi (2018) 128 Gold (LL) 8,900      
         
Gen 6 4G (2018) 64 Silver (LL) 9,600      
Gen 6 4G (2018) 64 Gray (LL) 9,500      
         
Air 3 Wifi (2019) 256 Gray (LL) 13,700      
Air 3 4G (2019) 64 Gold (ZP) 14,750      
         
Mini 5 4G 64 Silver (ZP) 12,850      
Mini 5 4G 64 Gold (ZP) 12,900      
Mini 5 4G 64 Gold (LL) 13,000      
Mini 5 4G 256 Silver (ZP) 16,000      
         
Mini 5 Wifi 256 Gray (LL) 11,100      
         
Pro 12.9 Gen 3 4G (2018) 64 Gray (LL) 22,300      
Pro 12.9 Gen 3 4G (2018) 64 Silver (KH) 21,100      
Pro 12.9 Gen 3 4G (2018) 256 Silver (LL) 24,100      
Pro 12.9 Gen 3 4G (2018) 512 Silver (LL) 27,100      
         
Pro 12.9 Gen 2 4G (2017) 64 Silver (ZP/TH) 14,600      
Pro 12.9 Gen 2 4G (2017) 64 Gold (ZP/TH) 14,700      
Pro 12.9 Gen 2 4G (2017) 256 Silver (ZP) 16,700      
Pro 12.9 Gen 2 4G (2017) 256 Gold (EU) 16,700      
         
Pro 11" Wifi (2018) 64 Silver (LL) 16,900      
Pro 11" Wifi (2018) 64 Gray (LL) 17,000      
Pro 11" Wifi (2018) 512 Silver (LL) 21,100      
         
Pro 11" 4G (2018) 64 Silver (LL) 19,900      
Pro 11" 4G (2018) 64 Gray (LL) 20,000      
         
Pro 11" 4G (2018) 256 Silver (LL) 24,300      
Pro 11" 4G (2018) 256 Gray (KH) 23,600      
Pro 11" 4G (2018) 256 Gray (LL) 23,900      
Pro 11" 4G (2018) 256 Gray (EU.TBH) 23,100      
         
Pro 11" 4G (2018) 512 Silver (KH) 24,600      
         

MÁY CŨ (Check Ok, Test 7 ngày, BH 1 tháng)

       
⌨️ Keyboard  iPad 10.5” & Air 3 (LL) (Like new) 2,400      
         
iPhone SE - 16 Rose (LL) 2,300